Délka trvání exekuce na plat

Exekuce na plat není nijak časově ohraničená. Jediné, co je dané, je její počátek a konec. V průběhu se může cokoliv změnit.

Srážky z platu začínají okamžikem, kdy si zaměstnavatel převezme exekuční příkaz na přikázání pohledávky ze mzdy. Od té doby je povinen strhávat ze mzdy částku, kterou sám vypočítá. Ukončení srážek může být z několika důvodů. Jedním, a to nejčastějším, je oznámení exekutorského úřadu, že exekuce je již vymožena a tím došlo k jejímu skončení. V tomto případě se zruší i exekuční příkaz, na základě kterého zaměstnavatel strhával určitou částku. Dalším případem může být samotné rozhodnutí exekutora nebo pokud nelze exekuční příkaz provést.

V podstatě to znamená, že doba, po kterou zaměstnavatel provádí srážky, může trvat pouhé měsíce, ale i roky. Tento čas je závislý na výši srážek, případných dalších splátek, a samozřejmě i na výši samotného dluhu.

Mnoho dlužníků se domnívá, že pokud se jim z platu sráží pouze malá částka k poměru jejich dluhu, exekutorský úřad se rozhodne pro jiné řešení a exekuční příkaz na přikázání pohledávky ze mzdy prostě a jednoduše zruší. Ovšem tohle se v praxi rozhodně neděje. I menší finanční prostředky slouží k umořování dluhu, a exekutor je sice oprávněn vydat jiný exekuční příkaz na majetek, to ale neznamená, že se exekuce na plat zrušuje.

Pokud má dlužník více zaměstnavatelů, může být exekuční příkaz na mzdu vydán všem jeho plátcům mzdy. Jestliže se jeden z těchto příkazů zruší, neznamená to, že se nulují i ty další. Jedná se sice o stejný druh exekučního příkazu, ale o rozdílné zaměstnavatele. Takže ani tady neplatí, že u každého zaměstnavatele musí být příkaz stejně dlouhou dobu.

Doba platnosti exekučního příkazu přikázáním pohledávky ze mzdy se jednoduše řídí vždy dle konkrétních a individuálních situacích, které u dlužníka nastávají.