Strhávání peněz zaměstnavatelem

Pokud zaměstnavatel obdrží od exekutorského úřadu exekuční příkaz k provedení exekuce formou srážek ze mzdy, je v tomto okamžiku povinen svému zaměstnanci srážet určitou částku ze mzdy. Pro některé zaměstnavatele je to ale „taková“ práce navíc, že raději s povinným rozvážou pracovní poměr. K této situaci ale dochází velmi zřídka, častěji u menších firem, jelikož si mnohdy neví rady už s pouhým výpočtem srážek.

Víte, že…
Exekuce zaměstnance vždy znamená pro zaměstnavatele určitou administrativní zátěž. Řada zaměstnavatelů si proto uchazeče už při náboru prověří předem v registru dlužníků, jestli se nepotýká s nějakými exekucemi nebo není v insolvenci.

Pokud by zaměstnavatel odmítl strhávat ze mzdy částku na splacení exekuce, je exekutorský úřad oprávněn mu udělit pořádkovou pokutu, jelikož zaměstnavatel je povinen poskytnout exekutorovi součinnost. Tato pořádková pokuta může být i ve výši 50 000 Kč, což si pak samozřejmě raději zaměstnavatel rozmyslí.

Když zaměstnavatel neumí vypočítat částku, jež je povinen srazit, může se obrátit na exekutorský úřad, aby ho vyrozuměl pro sdělení potřebných informací, jakou sumu je tedy povinen zaměstnanci ze mzdy srazit. Případně je též možné pro orientační výpočet využít i exekuční kalkulačku.

Podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, je zaměstnavatel provádět srážky z čisté mzdy, a to ve výši jedné třetiny. Ovšem z této čisté mzdy se musí odečíst základní částka, která je stanovena nařízením Vlády ČR č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách). Pokud se jedná o přednostní pohledávku, plátce mzdy sráží dvě třetiny z takto vypočtené částky.

Přednostní pohledávky jsou vyjmenované v občanském soudním řádu. Nejčastěji jsou uplatňovány pohledávky výživného, náhrady škody způsobené poškozenému ublížením na zdraví, pohledávky na daních a další.

Někdy se stane, že povinný má natolik nízkou mzdu, že zaměstnavatel nemůže srážky provádět. V tomto případě je povinen o takové situaci informovat exekutora, neboť i v tomto případě by mu mohla být uložena pořádková pokuta.

Konkrétní částka, kolik má zaměstnavatel povinnému strhávat, tedy stanovena není, ale je závislá na výši jeho příjmů, z nichž se poté vypočítává. Obecně však platí, že čím vyšší plat, tím také vyšší srážka ze mzdy.