Ukončení exekuce na plat

Exekuce na plat vzniká na základě exekučního příkazu přikázáním srážek ze mzdy, kterou exekutorský úřad zasílá zaměstnavateli povinného (dlužníka). Průběh této exekuce je tvořen srážkami ze mzdy vypočítaných dle zákona. Konec této exekuce může mít několik podob.

(1) První (a nejčastější) podobou je ukončení exekučního příkazu na základě vymožení celkové dlužné částky. Podle exekučního řádu je exekutor povinen o tom vyrozumět zaměstnavatele dlužníka. Jestliže již zaměstnavatel odeslal platbu, která nebyla připsána na účet exekutorského úřadu v době ukončení, musí si dlužník o tuto částku požádat, kam ji chce zaslat. Zda na svůj účet, na adresu, či zpátky zaměstnavateli.

Pokud usnesení a exekuční příkaz stále nenabyly právní moci, a přesto došlo k ukončení exekuce, o kterém je zaměstnavatel vyrozuměn, ale deponuje částku na základě exekučního příkazu na mzdu, je povinen tuto částku vrátit zaměstnanci. Nezáleží, jakým způsobem dojde k vrácení. Někteří zaměstnavatelé vrací částku ihned v hotovosti nebo odesláním na účet, ovšem častější způsob vrácení této sumy je v nejbližším výplatním termínu.

(2) Dalším způsobem, jak dojde k ukončení exekuce na plat, spočívá v odblokování exekučního příkazu samotným exekutorem. V tomto případě nemusí ani vůbec dojít k ukončení celé exekuce. Nejčastěji k tomuto kroku přistoupí exekutoři v případě, že se s povinným domluví na adekvátních splátkách, a není tedy nutné, aby se i zároveň se splátkami strhávalo z platu dlužníka.

(3) Třetím případem, kdy může k ukončení exekuce na plat dojít, je situace, kdy součet všech srážek ze mzdy se rovná částce, která je stanovená v exekučním příkaze k provedení exekuce srážkami ze mzdy. Je tedy povinen toto oznámit exekutorovi, a také mu, pokud o to požádá, vystavit písemné vyrozumění. Může se totiž stát, že částka, která byla uvedena na exekučním příkaze, byla nižší než ta konečná. Tato situace nastává, jestliže jsou stanoveny úroky. Ty se přičítají až do doby, než je uhrazena jistina – tedy samotný dluh – věřiteli.

Pro zjištění výše dlužné částky si stačí opatřit výpis z registru dlužníků prostřednictvím tohoto formuláře. Po vyplnění požadovaných údajů jsou ihned k dispozici informace jako datum nařízení exekuce nebo spisová značka, výše dlužné částky, kontakt na exekutora a další informace o exekuci lze zjistit z detailu každého záznamu.