Délka trvání exekuce na plat

Exekuce na plat není nijak časově ohraničená. Jediné, co je dané, je její počátek a konec. V průběhu se může cokoliv změnit.

Srážky z platu začínají okamžikem, kdy je zaměstnavateli doručen exekuční příkaz ke srážkám ze mzdy. Od té doby je povinen strhávat ze mzdy částku, kterou sám vypočítá. Ukončení srážek může být z několika důvodů. Jedním, a to nejčastějším, je oznámení exekutorského úřadu, že dluh, pro který je exekuce vedena, je již vymožen, a tím došlo k jejímu skončení. V tomto případě se zruší i exekuční příkaz, na základě kterého zaměstnavatel strhával určitou částku. Dalším případem může být samotné rozhodnutí exekutora, nebo pokud nelze exekuční příkaz provést.

V podstatě to znamená, že doba, po kterou zaměstnavatel provádí srážky, může trvat pouhé měsíce, ale i roky. Tento čas je závislý na výši srážek, případných dalších splátek, a samozřejmě i na výši samotného dluhu.

Tip: Výši dluhu, stejně tak přehled všech exekucí, které jsou u libovolné osoby i firmy v dlužnické databázi evidovány, je možné zjistit online pomocí výpisu z registru dlužníků.

Mnoho dlužníků se domnívá, že pokud se jim z platu sráží pouze malá částka k poměru jejich dluhu, exekutorský úřad se rozhodne pro jiné řešení a exekuční příkaz k provádění srážek ze mzdy prostě a jednoduše zruší. K této situaci ale v praxi nedochází. I menší finanční prostředky slouží k umořování dluhu a exekutor je sice oprávněn vydat i jiný exekuční příkaz na majetek, to ale neznamená, že se exekuce na plat ruší.

Pokud má dlužník více zaměstnavatelů, může být exekuční příkaz na mzdu vydán všem jeho plátcům mzdy. Jestliže se jeden z těchto příkazů zruší, neznamená to, že se nulují i ty další. Jedná se sice o stejný druh exekučního příkazu, ale o rozdílné zaměstnavatele. Takže ani tady neplatí, že u každého zaměstnavatele musí ke srážkám ze mzdy docházet stejně dlouhou dobu.

Doba platnosti exekučního příkazu k provedení exekuce formou srážek ze mzdy se jednoduše řídí vždy dle konkrétní a individuální situace každého dlužníka.