Splácení dluhu a exekuce na plat

Většina lidí se o tom, že mají exekuci, dozví až tehdy, když mají zablokovaný nějaký majetek. V tomto případě mzdu, ze které zaměstnavatel strhává zákonem vypočítanou částku. Není vůbec zbytečné se v takovém případě spojit s exekutorským úřadem a s kompetentním pracovníkem řešit danou situaci.

Tip: Nemáte kontakt na exekutora? Stačí si opatřit výpis z registru dlužníků dostupný na webu Registrdluzniku.cz. Součástí detailu záznamu je pak kromě výše dlužné částky a dalších informací právě i kontakt na exekutora, který je vedením exekuce pověřen.

Pro exekutora je vždy výhodné, když má jistotu pravidelného umořování dluhu v adekvátních částkách, aby mohl svému klientovi (oprávněnému) sdělit, v jakém časovém horizontu může dojít k úplnému vymožení dlužné částky.

V případě, že se povinný tedy spojí s exekutorským úřadem, a žádá, aby mu byl zrušen exekuční příkaz na přikázání pohledávky ze mzdy, že bude splácet sám, pracovník exekutorského úřadu mu sdělí sumu, jenž by byla vhodná. V případě dlužníkova souhlasu s tímto finančním obnosem, může dojít ke zrušení exekučního příkazu a zaměstnavatel přestane provádět srážky z jeho platu. Ovšem při jakékoliv porušení, exekutor většinou ihned blokuje plat i další majetek povinného, a to bez výjimky.

Pokud si ale dlužník domluví s exekutorským úřad splátky, při jejich sjednávání byl upozorněn, že nejsou adekvátní k výši dlužné částky a může tedy dojít k zablokování jeho majetku, nelze vyloučit, že exekutor vydá příkaz na přikázání pohledávky ze mzdy.

Neznamená to tedy, že pokud má dlužník domluvené splátky, exekutor nezablokuje žádný majetek a nechá povinného v klidu. Záleží na výši takto sjednaného umořování dluhu. Vhodná měsíční splátka se zpravidla pohybuje od 10 % celkové dlužné částky. Ale to se může samozřejmě lišit u každého exekutorského úřadu. V tomto nejsou exekutoři nijak omezeni zákonem a není jejich povinností na navrhnuté splátky dlužníka přistoupit.

Je proto vždy dobré se s exekutorem domluvit na podmínkách, které splátky podmiňují, a případně si požádat o odblokování exekučního příkazu na přikázání pohledávky ze mzdy. Na tuto žádost je exekutor povinen reagovat.