Více exekučních příkazů

Exekuční příkaz přikázáním pohledávky ze mzdy ještě neznamená, že povinnému nemůže být zablokován jiný jeho majetek. Exekutor nemá povinnost vydávat pouze jeden exekuční příkaz, ale může jich vytvořit více. Je to vcelku jednoduchý princip. Exekutorský úřad zablokuje většinou veškerý majetek povinného, a v případě uhrazení dluhu nebo domluvení se na adekvátních splátkách, jej odblokuje zcela nebo pouze z části.

V praxi exekutorský úřad do doby nabytí právní moci usnesení není informován zaměstnavatelem, kolik mu z daného platu sráží. To se dozví, až mu deponovanou částku plátce mzdy zašle na účet uvedený v exekučním příkaze.

Proto je tedy vlastně exekutor nucen zablokovat větší část majetku, aby mohl oprávněnému zaručit, že skutečně danou pohledávku vymůže a předložit mu seznam kroků, které za konkrétní dobu provedl.

Většinou exekutor nebo pověřený pracovník exekutorského úřadu vydá současně s příkazem na plat i příkaz přikázáním pohledávky z účtu nebo exekuční příkaz prodejem nemovitosti, pokud dlužník nějakou má.

Někdy se může stát, že srážky z platu jsou natolik adekvátní, které by popřípadě sám i sjednal exekutor bez výhrad, že si povinný může požádat o odblokování dalšího majetku. Záleží pouze na zvážení exekutora, ale většinou s tím souhlasí, jelikož je to výhodné pro obě dvě strany. Jediné, co velká část exekutorů i poté ponechává v platnosti, je exekuční příkaz na prodej nemovitosti, což je vlastně taková pojistka, aby se opravdu daná dohoda dodržela.

Není totiž bez výjimky, že i dlužníci již v této situaci umí chodit. Částka strhávaná ze mzdy je třeba i dostatečná, exekutor povolí odblokování veškerého dalšího majetku, včetně nemovitosti, a dlužník ukončí pracovní poměr. I díky těmto případům jsou nuceni exekutoři každý svůj krok opravdu rozumně zvážit, a znát všechna rizika s ním spojená.